English versionSlovenská verzia
23. Apríl 2014
Univerzitná knižnica UMB

Menu

Aktuality

Aktuálne podujatia

 Predajná výstava
 Portál - Cesta za poznaním
 23. -24. 4. 2014
 od 9:30 do 16:00 h
 vestibul Pedagogickej fakulty UMB
 Ružová 13
 Pozvánka

 Výstava
 Portál
 výstava výtvarných prác
 študentov KVK PF UMB
 február - august 2014
 Pedagogická študovňa
 UK UMB
 Ružová 15
 Pozvánka

  Spýtajte sa knižnice

logo Facebooku

Univerzitná knižnica

základné informácie


Univerzitná knižnica je centrálnym knižnično-informačným pracoviskom

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Poslaním knižnice je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na UMB.


Knižnično-informačné služby poskytuje vedeckým a pedagogickým pracovníkom UMB,

poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti podľa pravidiel,

ktoré definuje Knižničný poriadok UMB.
Online katalóg


Univerzitná knižnica A - Z


.

 

Elektronické informačné zdroje dostupné v Univerzitnej knižnici:


DATABÁZY


PORTÁLY


Využite vzdialený prístup do licencovaných databáz a elektronických informačných zdrojov aj v pohodlí Vášho domova v ktorúkoľvek dennú či nočnú dobu. Postup pre zriadenie vzdialeného prístupu je popísaný v návode. Podmienkou je, že ste platne registrovaným používateľom Univerzitnej knižnice UMB.

© Univerzitná knižnica UMB | kniznica.webmaster@umb.sk | designed by trionyxgraphics™ | created by webarranger.eu