print

Elektronické formuláre

pre nahlasovanie publikačnej činnosti do Univerzitnej knižnice UMB

Pre prácu s formulármi (nahrádzajú sprievodné listy) je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom predregistračného formulára.

Dôležité údaje: 

  • číslo karty zamestnanca UMB (bez predchádzajúcich dvoch núl)
  • heslo (najmenej 6 znakov -  malé písmená bez medzier alebo kombinácia písmen a čísel)

Po vyplnení a odoslaní predregistračného formulára systém najprv vygeneruje správu o tom, že on-line registrácia bola úspešná. V priebehu niekoľkých hodín bude doručená ďalšia informácia o tom, že vstup do elektronických formulárov bol aktivovaný.

Vstup do elektronických formulárov

Postup pri nahlasovaní publikačnej činnosti:

  • vyplniť a odoslať elektronický formulár
  • paralelne doručiť tlačený podklad na Referát evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice (Tajovského 51) alebo
  • pripojiť podklad v pdf formáte prostredníctvom funkcie „Pripojiť“ v elektronických formulároch

Manuál na prácu s elektronickými formulármi.
Manuál na pripájanie e-podkladov k publikačnej činnosti.

V prípade potreby kontaktujte pracovníčky Referátu evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice UMB.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB