RSS RSS print

Žiadanka na rešerš

Elektronická žiadanka na rešerš

Vážení používatelia,

z interných dôvodou budú rešeršné služby až do odvolania poskytované v obmedzenom režime, t. j. čas medzi zaslaním požiadavky a vypracovaním rešerše sa môže predĺžiť a expresné rešerše sa vôbec nebudú vypracovávať nebudú. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB