print

Vážení čitatelia,

 

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela sa aj v roku 2017 uchádzala o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v rámci podprogramu 5.1.3 Akvizícia knižníc. Projekt s názvom Nákup aktuálnej vedeckej, odbornej, študijnej a umeleckej literatúry do knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB bol z Fondu na podporu umenia podporený sumou 4 000 EUR a v súčasnosti prebieha jeho realizácia. Po jeho ukončení vás budeme informovať o realizácii, ako aj o dokumentoch, ktoré sme v rámci spomínaného projektu pre vás do nášho fondu zakúpili.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB