print

Projekty vo Fonde na podporu umenia

Systematické a pravidelné doplňovanie knižnično-informačných fondov v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Univerzitná knižnica UMB zrealizovala v mesiacoch október – november 2016 projekt zameraný na zabezpečenie nových informačných zdrojov  – vedeckých a odborných publikácií,
monografií, encyklopédií, učebníc, slovníkových diel a populárno-náučných publikácií pri zachovaní odborného profilu jednotlivých fakúlt.
Na projekt v celkovej sume 7 058 € pridelil Fond na podporu umenia finančný príspevok 6 000 € . Do knižničného fondu bolo zakúpených celkom 525 publikácií.


Viac informácií o projekte: B.U\BU, 12.ročník\číslo 2\Projekty Univerzitnej knižnice z Fondu na podporu umenia.pdf

 Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB