RSS RSS print

Databázy EBSCO - koniec národnej licencie na Slovensku

Vážení používatelia,

Slovenská národná knižnica ukončila k 31. decembru 2016 poskytovanie prístupu k databázam EBSCO v rámci národnej licencie. Od 1. januára 2017 nie sú databázy EBSCO zabezpečené touto licenciou dostupné.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB