RSS RSS print

Oxford International Organizations

Vážení používatelia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prístup do databázy Oxford International Organizations. Ide o novú databázu vydavateľstva Oxford je účasťou kolekcie Oxford Law. Jej hlavným cieľom je poskytnúť aktuálny pohľad na činnosť a prínos medzinárodných organizácii v celosvetovom meradle.

Vstup do databázy: http://opil.ouplaw.com/search?sfam=&q=&prd=OXIO

Voľný prístup potrvá do 30. 6. 2018.

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB