Projekt NISPEZ a prístup k databázam

Vážení používatelia,

vzhľadom na to, že projekt NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom je ukončený a zatiaľ nemá pokračovanie, môže nastať problém s dostupnosťou plných textov v databázach zabezpečených v rámci tohto projektu. Plné texty sú momentálne nedostupné v databáze IEEE/IET Electronic Library.

Na základe informácií od hlavného riešiteľa projektu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici už nebude mať v ďalšom pokračovaní projektu NISPEZ IV prístup k databáze Knovel. Táto zmena v skladbe inšitúcií bola vykonaná na základe sledovania štatistických ukazovateľov využívania databázy od roku 2009 do súčasnosti.

Veríme, že projekt bude mať čoskoro pokračovanie a prístup do ostatných databáz bude aj naďalej bezproblémový.

Ďakujeme za pochopenie.