print

Emerald

plnotextová multidisciplinárna databáza renomovaného britského vydavateľa

Emerald

Producent Emerald Group Publishing Limited
Popis Spoločnosť Emerald Group Publishing Limited bola založená v roku 1967 a je medzinárodným vydavateľom vedeckých kníh a časopisov v oblasti obchodu a manažmentu, so vzrastajúcim dôrazom na lingvistiku, pedagogické a sociálne vedy, inžinierstvo, knižničnú a informačnú vedu a iné odbory. V súčasnosti vydáva viac ako 700 titulov, vrátane 200 titulov časopisov, 300 kníh  a viac ako 200 knižných sérií, ktoré sú rozdelené do 28 tematických kolekcií.
Zameranie manažment, ekonómia, knižničná a informačná veda, sociológia, vzdelávanie, materiály, strojárstvo, technológie
Typ anglický
Jazyk prevažne anglický

 

Financuje Univerzitná knižnica UMB.

Subdatabáza Emerald Emerging Markets Case Studies bola v odbobí 9/2012 - 10/2014 financovaná z projektu "Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch", ktorý sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici realizoval v rámci Operačného programu Vzdelávanie a bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Od októbra 2014 financuje z vlastných zdrojov UMB v rámci udržateľnosti projektu.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB