Univerzitná knižnica UMB

GALE General OneFile

GALE General OneFile

Producent Gale, a Cengage Company
Popis Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík (40 % z nich nenájdete v inej databáze) a viac ako 9 000 plnotextových titulov recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta (prevažne bez časového embarga).
Zameranie spoločenské vedy, humanitné vedy, medicína, ekonómia, architektúra, biológia, biochémia; energetika, fyzika, geografia, geológia, chémia, matematika, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie
Typ čiastočne plnotextový
Jazyk prevažne anglický

 

Financuje Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu.


Univerzitná knižnica UMB