print

GALE Virtual Reference Library: Art

umenovedne zameraná kolekcia elektronických referenčných kníh od renomovaných vydavateľstiev obsahuje vyše 150 zväzkov kníh v elektronickej podobe

GALE Virtual Reference Library: Art

Vydavateľ  GALE – CENGAGE Learning
Popis Informácie z plnotextových referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev, 80 zväzkov neperiodických publikácií z oblasti umenia, kultúry, biografie, histórie a multikultúrnych štúdií.
Zameranie
vedy o umení
Typ plnotextový
Jazyk anglický
Pomôcky Manuál na využívanie databázy

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB