Univerzitná knižnica UMB

HSTalks: Business Collection

HSTalks: Business & Management Collection

Producent Henry Stuart Talks
Popis

Henry Stewart Talks Ltd (HSTalks) so sídlom v Londýne je popredným poskytovateľom špeciálnych audiovizuálnych prednášok, rozhovorov a prípadových štúdií pre lekárske fakulty, obchodné školy a komerčné podniky vo viac ako 60 krajinách po celom svete. Redaktori a lektori sú poprední svetoví odborníci. Kolekcia sa neustále aktualizuje a jednotlivé prednášky sa môžu začleniť aj do online vzdelávacieho prostredia, napr. Moodle.

Business & Management Collection obsahuje viac ako 1350 vzdelávacích materiálov v podobe prednášok, rozhovorov a prípadových štúdií. Dostupné sú aj články a štúdie v 20 recenzovaných časopisoch.
HSTalks je členom skupiny Henry Stewart, ktorá je viac ako 40 rokov lídrom v poskytovaní postgraduálneho a ďalšieho odborného vzdelávania v oblasti vedy, obchodu a manažmentu.

Zameranie financie, účtovníctvo, ekonomika, globálne trhy, stratégia, marketing, manažment, ľudské zdroje, technológie
Typ plnotextový
Jazyk prevažne anglický

 

Financuje Univerzitná knižnica UMB.


Univerzitná knižnica UMB