print

IEEE/IET Electronic Library

najobsiahlejšia plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky

Vážení používatelia, vzhľadom na to, že projekt NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom je ukončený a zatiaľ nemá pokračovanie, je databáza IEEE/IET Electronic Library dostupná len po úroveň abstraktov. Veríme, že projekt bude mať čoskoro pokračovanie a prístup do databázy sa obnoví. Ďakujeme za pochopenie.

IEEE/IET Electronic Library

Vydavateľ  Institute of Electrical and Electronics Engineers
Popis Databáza obsahuje plné texty 139 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov IEEE, 750 konferenčných zborníkov IEEE,  vyše 1 800 aktívnych IEEE štandardov, historické dokumenty o štandardoch IEEE, plné texty 47 titulov časopisov a zborníkov IET.
Zameranie technológie, elektronika, robotika, informačné systémy, doprava, jadrová fyzika, rádiológia, biotechnológie, doprava, elektrotechnika, energetika, hutníctvo, strojárstvo, letectvo a kozmonautika
Typ čiastočne plnotextový
Jazyk anglický
Pomôcky Manuál na využívanie databázy

 

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB