print

ProQuest Central

plnotextová multidisciplinárna databáza odborných a vedeckých časopisov, novín, priemyselných a obchodných správ

ProQuest Central

Producent ProQuest
Popis Obsahuje bibliografické záznamy  (väčšinou s abstraktami) článkov z vyše 11 750 titulov periodík, z toho  8 840 titulov obsahuje aj plné texty. Databáza taktiež ponúka skoro 30 000 plných textov dizertácií z oblasti obchodu, zdravovedy, vzdelávania atď.
Zameranie aplikované prírodné vedy, ekonómia, humanitné vedy, medicína, obchod, počítače, spoločenské vedy, telekomunikácie, vzdelávanie
Typ čiastočne plnotextový
Jazyk prevažne anglický
Pomôcky Manuál na využívanie databázy

 

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

Databáza Entrepreneurship bola v odbobí 9/2012 - 10/2014 financovaná z projektu  "Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch", ktorý sa realizuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Ok októbra 2014 financuje z vlastných zdrojov UMB v rámci udržateľnosti projektu.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB