print

ProQuest e-Book Central / ebrary

kolekcia špecializovaných monografií pokrývajúcich oblasť histórie, politických vied, ekonomiky a obchodu

ProQuest e-Book Central / ebrary (kolekcie Business and economics, History and political sciences)

Producent ProQuest
Popis

Kolekcia Business and economics obsahuje elektronické knihy s plnými textami od renomovaných vydavateľov ako sú Amazon, Cambridge University Press, Emerald Group, John Wiley & Sons, Kogan Page, The McGraw-Hill Companies, MIT Press, National Academic Press, Palgrave MacMillan, World Bank a i.

Kolekcia History and political science obsahuje viac ako 17 tisíc elektronických monografií a historických máp z produkcie významných vydavateľov, napr. Brookings Institution, IB Tauris, Maps.com, National Academies Press, New York University Press, Oxford University Press, World Bank a dalších.

Zameranie

Kolekcia Business and economics oblasť účtovníctva, podnikateľskej etiky, kapitálových trhov a investícií, podnikovej kultúry, hospodárskej politiky, podnikania, ľudských zdrojov, medzinárodného obchodu, marketingu, realít a i.

Kolekcia History and political science oblasť starovekej histórie, historickej biografie, historiografie, kolonizácie, geografie, globalizácie, politických strán, volebných systémov a volieb, vojenskej histórie a vedy, konfliktov a i.

Typ plnotextový
Jazyk prevažne anglický

 

Kolekcia Business and economics bola v odbobí 9/2012 - 10/2014 financovaná z projektu  "Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch", ktorý sa realizuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Ok októbra 2014 financuje z vlastných zdrojov UMB v rámci udržateľnosti projektu.

Kolekcia History and political science je dosptuná vďaka projektu NIPSEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB