print

ScienceDirect

plnotextová multidisciplinárna databáza vedeckej literatúry

ScienceDirect

Vydavateľ Elsevier B.V.
Popis Databáza prináša vyše 2 000 titulov vedeckých e-časopisov vydavateľstva Elsevier, ale aj abstrakty z e-kníh, bibiografické informácie a citácie prelinkované do citačnej databázy SCOPUS.
Zameranie biológia, biochémia, ekonómia, obchod, elektronika, elektrotechnika, energetika, fyzika, geografia, geológia, humanitné vedy, chémia, matematika, materiály, medicína, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo, životné prostredie
Typ čiastočne plnotextový
Jazyk prevažne anglický
Pomôcky Manuál na využívanie databázy

 

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB