print

Web of Science

Web of Science

Producent Thomson Reuters
Popis
 
Súhrn piatich citačných, bibliografických a abstraktových databáz:
Web of Science Core Collection (WoS CC) 
Current Contents Connect (CCC)
MEDLINE
Essential Science Indicators (ESI)
Journal Citation Reports (JCR)
Zameranie architektúra, urbanizmus; astronómia; biológia, biochémia; ekonómia, obchod; elektronika, elektrotechnika; fyzika; geografia; geológia; humanitné vedy; hydrológia; chémia; informačná veda; legislatíva; matematika; materiály; medicína; počítače, software; poľnohospodárstvo; potravinárstvo; spoločenské vedy; vzdelávanie; životné prostredie
Typ bibliografický, abstraktový
Jazyk anglický
Pomôcky Manuál na využívanie databázy

 

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB