print

Current Contents Connect

multidisciplinárna abstraktová databáza z recenzovaných časopisov a kníh

Current Contents Connect

Producent Thomson Reuters
Popis CCC je multidisciplinárna databáza ponúkajúca prístup k bibliografickým citáciám z vyše 8000 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2000 kníh. Súčasťou databázy je i anotovaný prehľad kvalitných webových sídiel vyselektovaných editormi z ISI (Institute of Scientific Information) pre jednotlivé vedecké disciplíny.
Zameranie architektúra, urbanizmus; astronómia; biológia, biochémia; elektronika, elektrotechnika; fyzika; geografia; geológia; humanitné vedy; hydrológia; chémia; chemické inžinierstvo; informačná veda; matematika; materiály; medicína; počítače, software; poľnohospodárstvo; potravinárstvo; spoločenské vedy; vzdelávanie; životné prostredie
Typ bibliografický
Jazyk anglický

 

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB