print

Essential Science Indicators

scientometrická databáza pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume

Essential Science Indicators - na plaforme InCites

 Producent Thomson Reuters
Popis ESI je scientometrický zdroj, ktorý umožňuje kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume vcelku i v jednotlivých odboroch. Obsahuje vyše 11 tisíc multidisciplinárnych periodík z celého sveta a viac ako 10 miliónov článkov z 22 výskumných odvetví. Databáza ESI je budovaná od roku 1995 s dvojmesačnou aktualizáciou. 
Sekcia - Citation Ranking - ponúka hodnotenie na úrovni krajiny, regiónu, inštitúcie, vedca i časopisu. 
Sekcia - Most Cited Papers - možnosť prezerania najcitovanejších prác za posledných 10 rokov - „Highly Cited Papers“ a tzv. „Hot Papers“ – práce citované skoro okamžite po publikovaní za posledné 2 roky. 
Sekcia - Citation Analysis - ponúka podrobné analytické a štatistické údaje o článkoch a ich citovanosti z vedeckých databáz Thomson Reuters podľa jednotlivých oblastí a rokov.
Zameranie
scientometria
Typ faktografický
Jazyk anglický

 

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB