print

Web of Science Core Colletion

systém siedmich citačných indexov pre oblasť prírodných, technických, spoločenských, humanitných vied a umenia

Web of Science Core Collection

Producent Thomson Reuters
Popis Web of Science Core Collection (WoS CC) je databázový systém ôsmich citačných indexov - Science Citation Index Expanded (oblasť prírodných a technických vied - cca 5600 periodík), Social Sciences Citation Index (spoločenské vedy - cca 1700 periodík), Arts & Humanities Citation Index (umenie a humanitné vedy - cca 1400 periodík), Book Citation Index - Science a Book Citation Index - Social Sciences and Humanities.
Súčasťou WoS CC je aj Conference Proceedings - systém dvoch citačných indexov - Conference Proceedings Citation Index - Science (veda a technika - konferenčné zborníky) a Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (spoločenské a humanitné vedy - konferenčné zborníky).
Posledným pribudnutým indexom je Emerging Sources Citation Index - ktorý zahrňa vysokokvalitné a recenzované publikácie regionálneho významu.
Databáza umožňuje klasické vyhľadávanie i získanie citovanosti článkov. Retrospektíva je od roku 1985, pri Conference Proceedings od roku 1990, pri Book Citation Indexoch od roku 2005, pri Emerging Sources Citation Index od roku 2015.
Zameranie architektúra, urbanizmus; astronómia; biológia, biochémia; ekonómia, obchod; elektronika, elektrotechnika; fyzika; geografia; geológia; humanitné vedy; hydrológia; chémia; informačná veda; legislatíva; matematika; materiály; medicína; počítače, software; poľnohospodárstvo; potravinárstvo; spoločenské vedy; vzdelávanie; životné prostredie
Typ bibliografický
Jazyk anglický
Pomôcky Základné informácie (v českom jazyku), Tipy na vyhľadávanie (v českom jazyku)

 

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB