print

Duševné vlastníctvo

slúži na základnú orientáciu v oblasti práva súvisiaceho s autorským právom a právom priemyselného vlastníctva

Duševné vlatníctvo

 Popis Výsledok spolupráce Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Portál Duševné vlastníctvo predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva.
Zameranie multidisciplinárne, pomocné materiály

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB