print

Informačná a mediálna gramotnosť

slúži na podporu a rozvoj informačnej gramotnosti a informačných kompetencií súvisiciach s vyhľadávaním informácií, citovaním a plagiátorstvom

Informačná a mediálna gramotnosť

 Popis Výsledok spolupráce Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedrou knižnično-informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na webovej stránke portálu nájdete:
  • sumarizáciu štandardov informačnej gramotnosti,
  • príklady a metodické návody rozvíjajúce informačné kompetencie,
  • tutoriály a videotutoriály.
Zameranie pomocné materiály

Portál bol pri príležitosti Slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc ocenený Cenou Slovenskej asociácie knižníc za aktívnu činnosť knižnice - SAKÁČIK.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB