print

Scientia.sk

vyhľadávací portál pre vedu a výskum, ktorý umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch

Scientia.sk

Popis Účelom portálu je efektívne sprístupniť najvýznamnejšie elektronické informačné zdroje (e-zdroje) pre výskum a vývoj. Portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje z projektu NISPEZ. Voľné zdroje sú prístupné pre kohokoľvek a pre ich využívanie nie je potrebné prihlásenie či autentifikácia používateľa. Portál ďalej poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacej služby SFX efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktorí sú oprávnení využívať. Súčasťou portálu je odporúčacia služba bX, ktorá pre vyhľadaný článok vygeneruje zoznam ďalších odporúčaných článkov na základe analýzy využívania článkov ostatnými používateľmi.
Zameranie
multidisciplinárne

 

Portál je výsledkom špecifického cieľu 2 projektu NISPEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB