print

SciVerse

jednotná platforma pre odborné informácie zamerané na vedu a výskum od vydavateľstva Elsevier

SciVerse

Popis Portál poskytujúci vyhľadávanie vedeckých a odborných informácii prostredníctvom jednotného rozhrania, ktoré spája štyri produkty spoločnosti Elsevier: 
Science Direct – umožňuje prístup k elektronickým verziám časopisov a kníh;
Scopus – polytematická bibliografická a citačná báza dát;
Scirus – webová vyhľadávacia služba orientovaná na zber a vyhľadávanie vedeckých publikácií (článkov z časopisov, príspevkov z konferencií a ďalších typov vedeckých dokumentov), jej databáza registruje viac ako 380 miliónov webových stránok;
SciTopics – voľne prístupná služba, ktorá poskytuje stručné a aktuálne zhrnutie tém z najrôznejších oblastí výskumu a vývoja.
Obsahuje aj aplikácie zamerané na efektívnejšie využitie celej šírky obsahu platformy:
Methodology Section Search – ponúka vyhľadávanie v plných textoch metodologických dokumentov a protokolov v sekcii Materials and Methods, poskytuje rýchly a priamy prístup k metodologickým dokumentom vo vede a výskume;
Matching Sentences – z textov vyhľadaných dokumentov systém vyselektuje celé vety alebo odstavce, ktoré obsahujú hľadaný výraz a ten sa zvýraznene zobrazí v kontexte celej vety alebo odstavca (zámerom je zobraziť hľadaný výraz v rámci kontextu pre rýchlejšie posúdenie relevancie dokumentu);
Most  Prolific  Authors  – zoznam  10  autorov s najvyšším počtom článkov v danom zozname výsledkov vyhľadávania a s linkami do databázy Scopus (informácie o kredibilite autora).
Zameranie
multidisciplinárne

 

Portál je dostupný  v rámci realizácie projektu NISPEZ.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB