print

Summon

služba umožňujúca vyhľadávanie informácií vo všetkých licencovaných zdrojoch, open access databázach i voľne dostupných zdrojoch

Summon

Popis Účelom portálu je efektívne vyhľadávanie vo všetkých dostupných licencovaných elektronických informačných zdrojov (e-zdroje) zakúpených z projektov NISPEZ a NISPEZ II, z vlastných zdrojov univerzitnej knižnice a zo zdrojov UMB. Súčasne vyhľadáva aj v najdôležitejších a najkomplexnejších open access repozitároch a voľne dostupných zdrojoch na internete. Vyhľadávanie potrebných informácií nie je nijako obmedzované, prístup k plnotextovému obsahu v licencovaných e-zdrojoch majú len registrovaní používatelia knižnice. 
Zameranie multidisciplinárne

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB