print

Where can you find us

University Library of UMB covers almost the whole territory of Banská Bystrica. It consists of individual dislocations in university faculties.

 

Universal reading room and European documentation center

Tajovského Street 51
1st floor

Phone no.: 048/446 52 08

 

Bus urban mass transportation
Bus stop: Tajovského - UMB
Line no.: 27, 32, 34, 35, 36
Schedule

Universal reading room and EDC building - photo


Enter to Universal reading room and EDC - photo


Reading room of political science

Kuzmányho Street 1
ground floor

Phone no.: 048/446 12 38

Reading room of politological sciences and law building - photo

 

Enter to Reading room of politological science and law - photo

Troley buss urban mass transportation
Bus stop: Národná
Line no.: 1+11, 2+12, 4+14, 6+16, 7+17, 8+18
Schedule
Bus urban mass transportation
Bus stop: Národná
Line no.: 21, 22, 26, 33, 34, 41, 101, 102
Schedule

Reading room of education

Student house no. 5

Ružová Street 15
2nd floor
Phone no.: 048/446 42 52

Enter to Reading room of education - photo

 

Reading room of education building - photo

Bus urban mass trasportation
Bus stop: Rudlovská - TASR
Line no.: 20, 21, 22, 23, 80, 101, 102
Schedule
Bus urban mass trasportation
Bus stop: Ďumbierska - ZŠ
Line no.: 20, 21, 22, 23, 80
Schedule

Economical reading room

Tajovského Street 10

1st floor

Phone no.: 048/446 21 63

 

Bus urban mass trasportation
Bus stop: Tajovského - park
Line no.: 34
Schedule

Enter to Economic reading room - photo
Economic reading room building - photo


Právnická študovňa

Reading room of law

Komenského Street 20

2nd floor

Phone no.: 048/446 3220

 

Bus urban mass trasportation                                                                                                
Bus stop: Komenského - PF UMB                                                                                          
Linka no.: 33, 35, 36, 43                                                                                                          
Schedule                                                                                

Právnická studovna

 Reading room of law


Department of absent lending

Tajovského Street 40
ground floor
Phone no.: 048/446 74 41

 

Bus urban mass trasportation
Bus stop: Tajovského - UMB
Line no.: 27, 32, 34, 35, 36
Schedule

Enter to Department of absent lenging - photo

Department of absent lending building - photo

On-line contact form

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB