print

Services

The Matej Bel University Library provides services:

present and absent lending services

inter-library loans and international inter-library loans

- information and bibliographical services

- search services

- reference service "Ask your library"

- users tranings

- assigning ISBN

- reprographic services

- access to Internet

- printing and scanning documents

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB