print

Informačné listy Európskeho dokumentačného centra

Prílohu Informačné listy EDC nahrádza od akademického roka 2015/2016 nová rubrika časopisu Univerzitnej knižnice UMB Bibliotheca Universitatis – Európske dokumentačné centrum informuje. Jej úlohou je informovať používateľov univerzitnej knižnice o službách a fonde Európskeho dokumentačného centra, o aktuálnych správach z Európskej únie a prinášať odkazy na zaujímavé alebo užitočné webové stránky. 

Časopis Bibliotheca Universitatis je dostupný v tlačenej i elektronickej podobe. V tlačenej verzii je k dispozícii na jednotlivých pracoviskách Univerzitnej knižnice UMB.

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB