Kontakty

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40, P. O. Box 285, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 421 48 446 52 05, Fax.: 421 48 446 52 07

ISIL SK-1KADAA00285

Kontaktný formulár

=

Mapa

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB