print

Kde nás nájdete

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela má pobočky v rôznych častiach Banskej Bystrice. Tvoria ju jednotlivé pracoviská, tzv. dislokácie na fakultách univerzity.

 

Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum

Tajovského 51
1. poschodie

tel.: 048/446 52 08

 

Autobus MHD
Zastávka: Tajovského - UMB
Linka č.: 27, 32, 34, 35, 36
Cestovný poriadok

Univerzálna študovna a EDC budova - foto


Vstup o univerzálnej študovňe a EDC - foto


Politologická študovňa

Kuzmányho 1
prízemie

tel.: 048/446 12 38

Politologická a právnická študovňa budova - foto

 

Vstup do Politologickej a právnickej študovne - foto

Trolejbus MHD
Zastávka: Národná
Linka č.: 1+11, 2+12, 4+14, 6+16, 7+17, 8+18
Cestovný poriadok
Autobus MHD
Zastávka: Národná
Linka č.: 21, 22, 26, 33, 34, 41, 101, 102
Cestovný poriadok

Pedagogická študovňa

Študentský domov 5

Ružová 15
2. poschodie
tel.: 048/446 42 52

Vstup do Pedagogickej študovňe - foto

 

Pedagogická študovňa budova - foto

Autobus MHD
Zastávka: Rudlovská - TASR
Linka č.: 20, 21, 22, 23, 80, 101, 102
Cestovný poriadok
Autobus MHD
Zastávka: Ďumbierska - ZŠ
Linka č.: 20, 21, 22, 23, 80
Cestovný poriadok

Ekonomická študovňa

Tajovského 10

1. poschodie

tel.: 048/446 21 63

 

Autobus MHD
Zastávka: Tajovského - park
Linka č.: 34
Cestovný poriadok

Vstup do Ekonomickej študovne - foto

Ekonomická študovňa budova - foto


Právnická študovňa

Právnická študovňa

Komenského 20

2. poschodie, miestnosť č. 222

tel.: 048/446 3220

 

Autobus MHD
Zastávka: Komenského - PF UMB
Linka č.: 33, 35, 36, 43
Cestovný poriadok

Právnická studovna

 Právnická študovňa - foto


Referát absenčných výpožičiek 

Tajovského 40
prízemie
tel.: 048/446 74 41

 

Autobus MHD
Zastávka: Tajovského - UMB
Linka č.: 27, 32, 34, 35, 36
Cestovný poriadok

Vstup na Referát absenčných výpožičiek - foto

Referát absenčných výpožičiek budova - foto

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB