print

Pracoviská knižnice

Úsek riaditeľa

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

Mgr. Michaela Mikušková

riaditeľka

048-446 5206 
kl. 5206

michaela.mikuskova@umb.sk

Sekretariát a registratúrne stredisko

Marcela Lalíková

asistentka riaditeľky

048-446 5205
kl. 5205

marcela.lalikova@umb.sk

Hospodársko - prevádzkový referát

Mgr. Mária Doležalová

referentka

048-446 5205 
kl. 5205

maria.dolezalova@umb.sk

Referát systémovej podpory

     

Ing. Janka Ridzoňová

referentka

048-446 5214

kl. 5214

janka.ridzonova@umb.sk

Miroslav Chladný

referent

048-446 5214

kl. 5214

miroslav.chladny@umb.sk

Tomáš Blaho

referent

048-446 5213

kl. 5213

tomas.blaho@umb.sk

Referát edičný a propagačný

     

Mgr. Martina Trégerová

referentka

048-446 5213

kl. 5213

martina.tregerova@umb.sk

Oddelenie budovania a ochrany fondov

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

PhDr. Danica Jurašková

vedúca oddelenia

048-446 7467
kl. 7467

danica.juraskova@umb.sk

Referát akvizície kníh a špeciálnych dokumentov

Ing. Alena Dorotovičová

referentka

048-446 5210 
kl. 5210 
alena.dorotovicova@umb.sk

Viera Dolná

referentka

048-446 7443
kl. 7443

viera.dolna@umb.sk

Referát periodík

 Mgr. Dáša Beňušová

referentka 048-446 7443 
kl. 7443
dasa.benusova@umb.sk

Referát kalogizácie

Mgr. Ivana Takácsová

referentka

048-446 7443 
kl. 7443

ivana.takacsova@umb.sk

Referát evidencie záverečných prác

 

   
 Bc. Alena Cisárová referentka

048-446 5211

kl. 5211

alena.cisarova@umb.sk
 Referát ochrany fondov a čiastkových knižníc      
 Mgr. Zdenka Gondová referentka

048-446 5212

kl. 5212

zdenka.gondova@umb.sk 
 Renáta Putnoková referentka

048-446 5211

kl. 5211 

renata.putnokova@umb.sk
 Jana Gazdaricová referentka 

048-446 7443

kl. 7443

jana.gazdaricova@umb.sk

Oddelenie podpory vedy

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

Mgr. Lucia Nižníková

vedúca oddelenia

048-446 5311 
kl. 5311

lucia.niznikova@umb.sk

Referát evidencie publikačnej činnosti

Mgr. Darina Šípová

referentka

048-446 5316 
kl. 5316

darina.sipova@umb.sk

Mgr. Jana Eliašová

referentka

048-446 5316
kl. 5316

jana.eliasova@umb.sk

Mgr. Dana Mačudová, PhD.

referentka

048-446 5203
kl. 5203

dana.macudova2@umb.sk

Referát evidencie citácií
Mgr. Martin Kubuš, PhD. referent 048-446 5316
kl. 5316
martin.kubus2@umb.sk
Referát publikačného poradcu      
Bc. Zuzana Melegová referentka

048-446 5203

kl. 5203

zuzana.melegova@umb.sk
Referát rešeršných a referenčných služieb      
Ing. Katarína Harmaniaková referentka

048-446 5208

kl. 5208

katarina.harmaniakova@umb.sk

Oddelenie výpožičných služieb

Meno a priezvisko

Funkcia - pracoviskoTelefón

E-mail

PhDr. Slávka Beracková

vedúca oddelenia

048-446 5212 
kl. 5212

slavka.berackova@umb.sk

Referát absenčných výpožičiek

Viera Surovcová

referentka

048-4467441 
kl. 7441

viera.surovcova@umb.sk

Bc. Zuzana Šimová referentka 048-446 7441 
kl. 7441
zuzana.simova@umb.sk

Referát MVS a MMVS

Renáta Grendárová referentka 048-446 5211 
kl. 5211
renata.grendarova@umb.sk

Referát študovní

Andrea Stankovianska

Ekonomická študovňa

048-446 2163 
kl. 2163

andrea.stankovianska@umb.sk

Janka Šípošová

Ekonomická študovňa

048-446 2163 
kl. 2163

janka.siposova@umb.sk

Mgr. Eva Legíňová

Ekonomická študovňa
Samovzdelávacie stredisko
048-446 6756
kl. 6756

eva.leginova@umb.sk

Mgr. Alica Darulová Právnická študovňa 048-446 3220
kl. 3220
alica.darulova@umb.sk

Mgr. Dana Kubišová

Pedagogická študovňa

048-446 4252 
kl. 4252

dana.kubisova@umb.sk

Mgr. Jana Takácsová

Pedagogická študovňa

048-446 4252 
kl. 4252

jana.takacsova@umb.sk

Mgr. Gréta Kazimírová

Politologická študovňa

048-446 1238 
kl. 1238

greta.kazimirova@umb.sk

Mgr. Erika Sanitrová

Politologická študovňa

048-446 1238 
kl. 1238

erika.sanitrova@umb.sk

Mgr. Martina Trégerová

Európske dokumentačné centrum

048-446 5213
kl. 5213

martina.tregerova@umb.sk

Oľga Petránová

Univerzálna študovňa

048-446 5208 
kl. 5208
olga.petranova@umb.sk
 Mgr. Romana Kubušová Univerzálna študovňa 048-446 5208 
kl. 5208
romana.kubusova@umb.sk

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB