print

Najčastejšie otázky

FAQ - Najčastejšie položené otázky používateľov

Ak sa riešenie vášho problému nenachádza v tejto sekcii, môžete využiť referenčnú službu "Spýtajte sa knižnice" a Napíšte nám.


 Ako sa môžem stať používateľom Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela?

Používateľom UK UMB sa stanete zaregistrovaním sa a zaplatením poplatku za registráciu. Poplatok je 5,00 €. Denní a externí študenti UMB potrebujú k registrácii platný občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy. Zahraniční študenti predložia pas a potvrdenie o návšteve školy. Ostatné fyzické osoby preukážu k registrácii platný občiansky preukaz.

Registrácia je možná na šiestich registračných miestach UK UMB:

  • Referát absenčných výpožičiek (Tajovského 40)
  • Ekonomická študovňa (Tajovského 10)
  • Politologická študovňa (Kuzmányho 1)
  • Právnická študovňa (Komenského 20)
  • Pedagogická študovňa (Ružová 15)
  • Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum (Tajovského 51)

Registráciu je možné urýchliť vyplnením a odoslaním predregistračného formulára v on-line katalógu na webovej stránke Univerzitnej knižnice UMB, www.library.umb.sk. Na dokončenie registrácie musíte navštíviť niektoré registračné miesto UK UMB, kde pracovníčka skontroluje Vaše údaje a pridelí číslo preukazu. Podpísaním prihlášky a zaplatením registračného poplatku sa stáva Vaša registrácia platnou. Študenti denného a externého štúdia môžu ako preukaz používať identifikačnú kartu študenta, zamestnanci UMB identifikačnú kartu zamestnanca. 

___________________________________________________________________________

Ako sa mám zaregistrovať, ak nie som držiteľom študentskej karty?

Pokiaľ nie ste držiteľom študentskej karty alebo karty zamestnanca UMB pri registrácii Vám vystavíme preukaz používateľa UK UMB.

___________________________________________________________________________

Platí mi preukaz používateľa, ak som sa zaregistroval v Ekonomickej študovni, ale chcel by som využívať služby Pedagogickej študovne?

Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať fondy a služby Univerzitnej knižnice UMB na všetkých jej pracoviskách bez ohľadu na miesto registrácie.

___________________________________________________________________________

Ako vyhľadávať cez internet knihy, ktoré sú v Univerzitnej knižnici ?

Knihy, ktoré sa nachádzajú vo fonde UK UMB sa vyhľadávajú cez on-line katalóg na webovej stránke Univerzitej knižnice UMB, www.library.umb.sk. Vyhľadávať môžete v Súbornom katalógu, ktorý obsahuje všetky druhy dokumentov alebo len v databáze periodík, kvalifikačných prác, dokumentoch EÚ, a p. Prioritne je nastavený KATALÓG DOKUMENTOV (knihy). V každej databáze môžete vyhľadávať podľa rôznych kritérií: autorských údajov, hlavného názvu, vydavateľských údajov, predmetového hesla a p. Vyhľadávanie môžete obmedziť podľa jazyka dokumentu, krajiny vydania, roku vydania... Univerzitná knižnica UMB zatiaľ nesprístupňuje knihy cez internet (full texty a pod.).

___________________________________________________________________________

Ako dlho môžem mať požičanú knihu?

Výpožičná lehota dokumentov je určená kategóriou používateľa: 

Kategória Registrovaný používateľ Max. počet výpožičiek Výpožičná doba
U* O*
A pedagogickí a vedeckí pracovníci UMB 30 365 60
AB interní doktorandi UMB 30 90 60
B študenti UMB denného štúdia 20 90 60
C študenti UMB externého štúdia 20 90 60
Z zahraniční študenti 20 90 60
D nepedagogickí zamestnanci UMB 15 60 60
V študenti iných foriem štúdia, iných VŠ a odborná verejnosť 10 60 30

U* - vysokoškolské učebnice a skriptá

O* - ostatné publikácie

 

Výpožičná lehota je uvedená v dňoch.

___________________________________________________________________________

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú dobu požičaného dokumentu? 

Výpožičnú dobu požičaného dokumentu si môžete predĺžiť nasledovnými spôsobmi: 

  • Na webovej stránke Univerzitnej knižnice UMB, www.library.umb.sk, kliknutím na on-line katalóg, kde sa prihlásite do svojho konta zadaním čísla preukazu/študentskej/zamestnaneckej karty a hesla. Pokiaľ na knihu nebude rezervácia iným používateľom, zakliknutím políčka a potvrdením možnosti "predĺžiť" sa výpožičná letoha automaticky predĺži. Výpožičnú lehotu knihy si môžete predĺžiť najskôr 7 dní pred jej uplynutím.
  • Telefonicky alebo e-mailom. Táto služba je spoplatnená podľa Cenníka poplatkov a služieb UK UMB.
  • Osobne v pobočke, z ktorej ste si knihu požičali.

___________________________________________________________________________

Ako sa dá cez internet objednať kniha? 

Vyhľadané knihy sa dajú  objednať alebo rezervovať v on-line katalógu na webovej stránke UK UMB, www.library.umb.sk. Pri žiadanom dokumente treba kliknúť na ikonu "požičať si" a vybrať z ponuky pobočku, z ktorej knihu žiadate. Žiadanka sa dáva na voľný dokument, rezervácia na požičaný dokument. Pri rezervácii je potrebné zadať aj dátum, dokedy je pre vás aktuálna. Pokiaľ nie ste prihlásený vo svojom konte, treba zadať číslo preukazu a heslo.

Po odoslaní požiadavky sa zobrazí informácia o objednaní alebo rezervovaní dokumentu.

___________________________________________________________________________

Na čo slúži konto používateľa?

Zriadením konta získate prehľad o počte vypožičaných kníh a lehotách ich návratu. Umožňuje objednávať a rezervovať dokumenty, prolongovať výpožičné lehoty. Konto si môžete zriadiť  pri registrácii.

___________________________________________________________________________

Čo je to prezenčná výpožička? 

Prezenčná výpožička je výpožička dokumentu v priestoroch knižnice. Prezenčné výpožičky poskytujú študovne UK UMB.

___________________________________________________________________________

Dajú sa v Univerzitnej knižnici UMB zakúpiť publikácie vydávané na UMB?

Publikácie si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Publikácie UMB, alebo priamo v sídle vydavateľstva Belianum na Tajovského 51.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB