print

Definície otvoreného prístupu

Otvorený prístup

Existuje viacero rôznych definícií otvoreného prístupu, napr:

  • Open-access (OA) literatúra je digitálna, online, zdarma a bez väčšiny obmedzení copyrightom a licenciami. Umožňujú ju služby Internetu a súhlas autorov alebo držiteľov copyrightu.
  • Otvorený prístup je okamžitá, online dostupnosť vedeckých výstupov zdarma bez obmedzení použitia, ktoré obyčajne vyžadujú zmluvy s vydavateľmi o copyrighte. Otvorený prístup zahŕňa výstupy, ktoré vedci obyčajne dávajú zdarma na publikovanie; t. j. recenzované časopisecké články, príspevky z konferencií, a súbory údajov rozličného druhu. Otvorený prístup poskytuje prostriedky na maximalizáciu viditeľnosti a dostupnosti, a teda preberania a využívania výstupov výskumu.
  • Otvoreným prístupom k literatúre sa rozumie permanentná voľná prístupnosť na verejnom Internete, dovoľujúca ktorémukoľvek používateľovi čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať, alebo linkovať úplné texty vedeckých článkov, spracovávať ich pre indexovanie, dávať ich softvéru ako dáta, alebo ich používať na akýkoľvek legálny účel bez finančných, právnych alebo technických bariér, iných ako tých, ktoré sú neoddeliteľne spojené so získaním prístupu k samotnému Internetu.  Jediným obmedzením reprodukcie a distribúcie a jedinou úlohou copyrightu v tejto doméne by malo byť dávať autorom kontrolu nad integritou ich diela a práva na správne priznanie autorstva a citovanie.

Ani OA literatúra sa nevydáva bez nákladov, aj keď vydávanie je lacnejšie než u komerčného vydavateľa. Otázka nestojí tak, či vedeckú literatúra možno produkovať zadarmo, ale tak, či existujú iné, lepšie spôsoby platenia účtov než spoplatnením čitateľov alebo vytváraním prístupových bariér. Obchodné modely platenia týchto účtov závisia na tom, akým spôsobom sa OA poskytuje.  

Prehľad o otvorenom prístupe od Petra Saubera.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB