print

Prínosy otvoreného prístupu

Otvorený prístup

 • zrýchlená výmena vedeckých informácií, včlenenie lokálneho výskumu do siete globálnych znalostí akcelerácia výskumu, zlepšenie dostupnosti vedeckých informácií
 • zvýšenie viditeľnosti vedeckých informácií, nárast citovanosti, zvýšenie impaktu, reputácie a prestíže
 • nové kontakty a partnerstvá, odstraňuje profesionálnu izoláciu, nové možnosti a príležitosti
 • zvýšenie čitateľskej základne
 • zvýšenie informačného dopadu, efektívnejší a účinnejší výskum
 • vyššia efektivita a návratnosť investovaných verejných financií do výskumu, posilňovanie ekonomiky inštitúcií štátov
 • efektívnejší a účinnejší výskum, lepšie výstupy pre všetkých
 • zvýšenie prestíže univerzity vystavením jej akademického výskumu
 • lepší manažment znalostí
 • ľahšie vyhodnotenie výskumu
 • centrálny digitálny priestor na šírenie vedeckých poznatkov a vzdelávanie
 • podpora šírenia publikácií a výsledkov vedeckého bádania
 • ďalšia alternatíva pre publikačnú platformu, možnosť kombinácie (tradičné publikovanie + open access publikovanie)
 • zviditeľnenie výsledkov vedy a výskumu, (možný) nárast prestíže
 • sprístupnenie výsledkov vedy a výskumu v rôznych kontextoch webových služieb
 • prístup k výsledkom svetovému výskumu
 • zlepšenie a obohatenie možnosti vzdelávania občanov
 • vyhľadávanie v úplnych textoch
 • dlhodobá archivácia intelektuálneho bohatstva v OA repozitároch

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB