print

Východiská OA

Otvorený prístup

  • dlhodobá nespokojnosť so stúpajúcimi cenami predplatného vedeckých a odborných časopisov;
  • stále narastajúci počet časopisov a finančná náročnosť udržania potrebného počtu titulov pre inštitúcie, čo začalo predstavovať finančný problém aj pre bohatšie knižnice, inštitúcie;
  • náklady na vedeckú činnosť pochádzajú z veľkej časti z verejných zdrojov a zverejňovanie výsledkov má byť aj verejne prístupne pre všetkých;
  • rozvoj globálnej elektronickej komunikácie – internetu, informačných technológií a nástrojov Web 2.0, ktoré umožnili presadzovanie novej, efektívnejšej, rýchlejšej a bezplatnej výmeny vedeckých informácií.

V mnohých odboroch vedecké časopisy autorom nič neplatia, takže títo môžu dať súhlas na voľný prístup bez toho, aby to znamenalo pre nich stratu príjmov. V tomto ohľade sú vedci a bádatelia v odlišnej situácii ako napr. hudobníci a filmoví tvorcovia, takže kontroverzné diskusie o OA (voľnom prístupe) sa do oblasti vedeckej literatúry neprenášajú.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB