print

 

Január, Február, Marec, Apríl, Máj, September, Október, November, December


 

90. výročie narodenia ilustrátorky Boženy Plocháňovej

Termín konania: 7. 1. – 31. 1. 2019
Miesto konania:Referát absenčných výpožičiek, Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Výstava venovaná akademickej maliarke, ilustrátorke a karikaturistke Božene Plocháňovej.

 

Ladislav Mňačko

Termín: 10. 1. – 31. 1. 2019
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 100. výročiu slovenského spisovateľa, prozaika, autora literatúry faktu, novinára, publicistu a dramatika.

 

Rok 2019 − Medzinárodný rok pôvodných jazykov

Termín: 1. 2. – 28. 2. 2019
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Výstava k Medzinárodnému roku pôvodných jazykov, ktorého cieľom je „upriamiť pozornosť na kritickú stratu domorodých jazykov a naliehavú potrebu zachovať, revitalizovať a podporovať domorodé jazyky a podniknúť ďalšie naliehavé kroky na národnej a medzinárodnej úrovni".

 

100 rokov československej a svetovej diplomacie v dokumentoch

Termín: február – november 2019
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 2163, erika.sanitrova@umb.sk

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry − PRÁVO 2019

Termín konania: 6. február 2019
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-4465210, e-mail: dana.kubisova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Deň otvorených dverí UMB

Termín: 13. február 2019
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek a študovne UK UMB
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Prezentácia služieb Univerzitnej knižnice UMB.

 

Týždeň slovenských knižníc

Staň sa na deň knihovníkom!

Termín: 4. 3. – 8. 3. 2019
Miesto konania: pracoviská Univerzitnej knižnice UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UK UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Pohľad do zákulisia knižnice s možnosťou spoznať rozmanitosť knihovníckeho povolania a vyskúšať si ho v praxi.

 

170 rokov od narodenia Ľudovíta Vladimíra Riznera

Termín konania: 4. 3. – 30. 3. 2019
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Výstava venovaná 170. výročiu narodenia zakladateľa slovenskej bibliografie Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi.

 

Burza vyradených dokumentov

Termín konania: 5. marec 2019, 9.00  15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry − POLITOLÓGIA 2019

Termín konania: 6. marec 2019, 9.30 16.00 h
Miesto konania: Fakulta politologických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-4465210, dana.kubisova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti politológie, ktorá bude zároveň spojená s predajom. Výstava sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc.

 

Výstava prác študentov

Termín: apríl – september 2019
Miesto konania : Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ : Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB
Kontaktná osoba : Darina Pazúriková, tel.: 048-4464252, darina.pazurikova@umb.sk

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

 

Mladý Európan 2019

Termín: 5. apríl 2019, 9.00 15.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Zastúpenie EK v SR, Informačné centrum ED Lučenec, Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Regionálne kolo 14. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku.

 

10 rokov Eura na Slovensku

Termín: 9. apríl 2019, 13.50 15.10 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB
Prednášajúci: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Kontaktná osoba: Janka Šípošová, tel.: 048-446 2163, janka.siposova@umb.sk

Prednáška s diskusiou o vstupe Slovenskej republiky do eurozóny, prijatí a zavedení spoločnej európskej meny.

 

Výstava Portál 2019

Termín konania: 10. apríl 2019
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-4465210, dana.kubisova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL určená pre akademickú obec Pedagogickej fakulty UMB.

 

Sprievodca publikovaním vo vydavateľstve Springer

Termín konania: 11. apríl 2019, 9.30  11.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51 (1. poschodie)
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB, Slovart GTG, Springer
Prednášajúci: Franziska Sachsse (Trade Sales Manager Springer Nature)
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Prednášajúca Vás stručne prevedie ponukou vydavateľstva Springer, novinkami v jeho portfóliu a oboznámi Vás s možnosťami a formami publikovania vedeckých prác a príspevkov v tomto vydavateľstve.

    

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2019

Termín konania: 15. apríl 2019
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-4465210, dana.kubisova@umb.sk

Výstava aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry z oblasti pedagogiky, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Pavol Horov

Termín: 2. 5. – 2. 6. 2019
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 105. výročia narodenia slovenského básnika a prekladateľa.

 

Produkty na platforme Web of Science

Termín: 2. máj 2019, 10.30  12.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB, Suweco
Prednášajúci: Beáta Békesi (Suweco)
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Svet databázy Web of Science - základné informácie, používanie selekčných kritérií, open access, nadstavbové aplikácie Publons a Kopernio. Na záver sa pozrieme na bibliometrické analýzy v InCites.

 

Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Termín: 9. máj 2019, 9.00 – 16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Dňa Európy. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 

Služby Univerzitnej knižnice UMB

Termín konania: september 2019
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Podujatia informačného vzdelávania pre študentov prvých ročníkov počas zápisov, úvodných sústredení a v rámci predmetu Úvod do štúdia.

 

Ján Števček

Termín: 1. 9. – 30. 9. 2019
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 90. výročiu narodenia slovenského literárneho vedca, teoretika, historika, prekladateľa a pedagóga.

 

Mária Ďuríčková

Termín: 1. 9. – 11. 10. 2019
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Grendárová, tel.: 048-446 5211, renata.grendarova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej spisovateľky, prekladateľky, scenáristky a autorky literatúry pre deti a mládež.

 

Emil Belluš

Termín: 9. 9. – 15. 10. 2019
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 120. výročia narodenia významného slovenského architekta, vysokoškolského učiteľa a akademika.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry 

Termín konania: 23. september 2019, 9.30  16.00 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-4465210, michaela.ondirova@umb.sk

Výstavu najnovšej zahraničnej odbornej literatúry pre študijné odbory Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – EKONOMIKA, CESTOVNÝ RUCH 2019

Termín konania: 24. september 2019, 9.30  16.00 h
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-4465210, michaela.ondirova@umb.sk

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB.

 

Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom

Termín konania: 26. september 2019, 8.00 – 13.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 

Jozef Gregor Tajovský

Termín konania: 1. 10. – 31. 10. 2019
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 145. výročia narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa.

 

Vojtech Zamarovský

Termín: 5. 10. – 5. 11. 2019
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského spisovateľa, autora literatúry faktu, historika, prekladateľa a popularizátora histórie a archeológie.

 

Vytvor svoju budúcnosť! Kdekoľvek na svete cez NŠP  

Termín konania: 8. október 2019 o 15.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: SAIA, n. o. a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Antónia Jurečková, PhD., tel.: 048-413 7810, saia.bbystrica@saia.sk

Národný štipendijný program SR je určený na podporu mobilít študentov, doktorandov a postdoktorandov v ktorejkoľvek krajine sveta (www.stipendia.sk). Neváhaj a zisti viac o bohatej ponuke bezplatných služieb, ktoré ponúkajú pracoviská SAIA, n. o. My ti ochotne poradíme, kde a ako efektívne hľadať rôzne štipendijné ponuky, a tak získavať kľúčové zručnosti pre osobný rozvoj a ďalšiu kariéru. Zisti prečo je zahraničný študijný pobyt dôležitý. Vytvor svoju budúcnosť vo vysnívanej krajine sveta!

 

Výstava Portál 2019

Termín konania: 15. október 2019, 10.00  16.00 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-4465210, michaela.ondirova@umb.sk

Výstava z produkcie vydavateľstva PORTÁL zahŕňajúca najnovšie knižné publikácie z oblasti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce bude spojená s predajom kníh.

 

Sprievodca databázou GALE

Termín konania: 22. október 2019 o 13.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo GALE
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5206, michaela.mikuskova@umb.sk

Worksohop je zameraný na obsah databáz, na vyhľadávacie nástroje s ukážkami vyhľadávania

 

OPEN ACCESS DAY

Termín: 23. október 2019 od 9.30h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5206, michaela.mikuskova@umb.sk

Seminár konaný pod záštitou prorektora pre vedu a výskum prof. PhDr. Petra Terema, PhD. je venovaný prezentácii otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu.
Podujatie sa uskutoční v rámci celosvetového Open Access Week.

 

Výstava prác študentov

Termín: október 2019 – marec 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-4464252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

 

Rudolf Jašík

Termín konania: 1. 11. – 15. 12. 2019
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava kníh z fondu UK UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského prozaika, básnika a publicistu.

 

Týždeň vedy a techniky v SR (4.  10. november 2019)

 

 Metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 5. 12. a 6. 12. 2019
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2019.

 

VIANOČNÝ TRH

Termín konania: 11. 12. 2019, 9.00 15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Výstava a predaj ručne robených výrobkov.

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB