print

   
Január, Február, Marec, Apríl, Máj, September, Október, November, December


 

Medzinárodný rok zdravia rastlín

Termín konania: 10. 1. – 31. 3. 2020
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk
                             Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín. Výstava priblíži zámer zdôrazniť na medzinárodnej úrovni význam rastlín, zvýšiť potravinovú bezpečnosť, chrániť životné prostredie a biodiverzitu.

 

Peter Jaroš

Termín: 10. 1. – 31. 1. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému spisovateľovi, prozaikovi, redaktorovi, dramaturgovi, televíznemu a filmovému scenáristovi, politikovi a autorovi jedného z najvýznamnejších slovenských románov 20. storočia "Tisícročná včela", pri príležitosti 80. výročia narodenia.

 

Maľovaná ZUŠka 2019

Termín: január  marec 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Pokračovanie výstavy venovanej oceneným prácam zo 14. ročníka súťaže výtvarných prác žiakov a študentov výtvarných odborov základných umeleckých škôl na tému "Krajina".

 ***

Karol Rosenbaum

Termín: 3. 2. – 28. 2. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 4258, olga.petranova@umb.sk

Výstava venovaná literárnemu vedcovi pri príležitosti 100. výročia narodenia.

 

Božena Němcová

Termín: 3. 2. – 31. 3. 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná českej spisovateľke, jednej zo zakladateľov modernej českej prózy pri príležitosti 200. výročia narodenia.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry − PRÁVO 2020

Termín konania: 5. február 2019, 9.30 - 16.00 h
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-446 5210, michaela.ondirova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 7. február 2020 o 13.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2019.

 

Deň otvorených dverí UMB

Termín: 11. február 2020, 9.00 - 14.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek a študovne UK UMB
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Prezentácia služieb Univerzitnej knižnice UMB.

Akademické rendezvous

Termín: 20. február 2020 o 15.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: FF UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5206, michaela.mikuskova@umb.sk

Cyklus predstavení publikácií a vedeckej činnosti pracovníkov Filozofickej fakulty UMB.

 ***

Týždeň slovenských knižníc

T. G. Masaryk

Termín: 1. 3. 31. 3. 2020 
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Výstava dokumentov z fondu UK UMB k 170. výročiu narodenia filozofa, sociológa, pedagóga, politika, štátnika a novinára, jedného zo zakladateľov 1. ČSR a jej prvého prezidenta. 

 

20 rokov v OECD

Termín: 1. 3. 31. 5. 2020 
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Andrea Stankovianska, tel.: 048-446 2163, andrea.stankovianska@umb.sk

Výstava približuje členstvo Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, jeho význam a zmysel, naše pôsobenie a činnosť v tejto organizácii od roku 2000.

 

Workshop  vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch

Termín: 2. marec 2020, 11.00 16.00 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa – Samovzdelávacie stredisko UK UMB,
                          Cesta na amfiteáter 1, 1. posch. č. dverí 119
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UK UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Legíňová, tel.: 048-446 6756, eva.leginova@umb.sk

Ukážka vyhľadávania v databázach Emerald, ProQest e-Book Central, Web of Science a Scopus.

 

Burza vyradených dokumentov

Termín konania: 4. marec 2020, 9.00  15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry − POLITOLÓGIA 2020

Termín konania: 4. marec 2020, 9.30 16.00 h
Miesto konania: Fakulta politologických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-446 5210, michaela.ondirova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti politológie, ktorá bude zároveň spojená s predajom. Výstava sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc.

 

Osvietenský projekt čitateľa

Termín konania: 5. marec 2020 o 13.30 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB
Prednášajúci: doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD., pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk
                             Mgr. Patrik Kunec, patrik.kunec@umb.sk

Prednáška zameraná na priblíženie konceptu vzdelaného čitateľa a na požiadavku slobody tlače v osvietenskom diskurze v 2. polovici 18. storočia a to na podklade textov výrazných osobností uhorského a európskeho osvietenstva. Autorka vychádza z výskumu knižnej kultúry v Uhorsku v priebehu 18. storočia, ktorému sa dlhodobo venuje.

 

Tomáš Garrigue Masaryk v slovenskej historickej pamäti  PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: 18. marec 2020 o 10.30 h
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB
Prednášajúci: PhDr. Dušan Kováč, PhD., historik a vedecký pracovník Historického ústavu SAV v Bratislave
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Prednáška o živote a politickej kariére prezidenta prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov Tomáša Garrigua Masaryka, ktorého 170. výročie narodenia si pripomenieme 7. marca 2020.

 

Andrej Sládkovič − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 15. 3. 15. 4. 2020
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 200. výročiu narodenia slovenského básnika, kritika literárnych a dramatických diel, publicistu a prekladateľa.
 


Notície Mateja Bela  PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: 24. marec 2020 o 13.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Prednáška doc. Mgr. Imricha Nagya, PhD. bude spojená s prezentáciou druhého zväzku monumentálneho encyklopedického diela Mateja Bela Notitia Hungariae novae, 1736.

 ***

František Miko − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

 

Termín: 1. 4. – 30. 4. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

 

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 100. výročiu narodenia slovenského jazykovedca a literárneho vedca.

 

 

Výstava výtvarných prác študentov − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: apríl september 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná výtvarným prácam študentov Katedry výtvarnej kultúry PF UMB.

    

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2020  VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 16. apríl 2020
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-446 5210, michaela.ondirova@umb.sk

Výstava aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry z oblasti pedagogiky, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 ***

Martin Kukučín − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín: 4. – 31. 5. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava venovaná významnému predstaviteľovi slovenského literárneho realizmu, zakladateľovi modernej slovenskej prózy pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia.

 

Rok slovenského divadla − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín: máj august 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná roku slovenských divadiel so zameraním na divadlá, ktoré pôsobia v meste Banská Bystrica.

 

Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB  PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín: máj 2020, 9.00 – 16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Dňa Európy. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

Vitajte v Univerzitnej knižnici UMB!

Termín konania: september 2020
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Podujatia informačného vzdelávania pre študentov prvých ročníkov počas zápisov, úvodných sústredení a v rámci predmetu Úvod do štúdia.

 

Mária Montessoriová

Termín: 7. 9. – 31. 10. 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná lekárke a pedagogičke talianskeho pôvodu pri príležitosti 150. výročia narodenia. Podľa jej zásad vznikol výchovno-vzdelávací program na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.


Mladý Európan 2020 

Termín: 17. september 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Zastúpenie EK v SR, Informačné centrum ED Lučenec, Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Regionálne kolo 15. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry  FF a FPV UMB 2020  VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 21. september 2020
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 5210, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstavu najnovšej zahraničnej odbornej literatúry pre študijné odbory Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – EF 2020  VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 22. september 2020
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba:  Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 5210, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB.

 

Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom  PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: september 2020, 8.00 – 13.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

Ľudovít Štúr

Termín: 1. – 31. 10. 2020
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému buditeľovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, politikovi, filozofovi, historikovi, jazykovedcovi, pedagógovi, spisovateľovi, básnikovi, publicistovi a redaktorovi, pri príležitosti 205. výročia narodenia.

 

Výstava Portál – FF a FPV 2020

Termín konania: október 2020
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba:  Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 5210, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstava z produkcie vydavateľstva PORTÁL zahŕňajúca najnovšie knižné publikácie z oblasti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce bude spojená s predajom kníh.

 ***

Stres a depresia – fenomén súčasnosti

Termín konania: november 2020
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Prednáška s odborníkom o duševnom zdraví v súčasnom uponáhľanom svete.

 

Týždeň vedy a techniky v SR (november 2020)

 ***

 Metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 3. 12. , 4. 12. a 7. 12. 2020
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2020.

 

Ludwig van Beethoven

Termín konania: 1. 12. 2020 – 15. 1. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná jednému zo svetovo najvýznamnejších hudobných skladateľov v dejinách hudby pri príležitosti 250. výročia narodenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB