print


Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, JúlSeptember, Október, November, December


 Medzinárodný rok skla

Termín: 17. 1. – 15. 3. 2022
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

OSN vyhlásila rok 2022 za Medzinárodný rok skla. Výstava o všestrannom využití materiálu, ktorý sa dá donekonečna recyklovať.


20. výročie zavedenia eura

Termín: 17. 1. – 31. 3. 2022
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Andrea Stankovianska, tel.: 048-446 2163, andrea.stankovianska@umb.sk

Výstava k výročiu jednotnej meny, ktorú používa viac ako 337,5 milióna občanov v 19 členských krajinách Európskej únie.


Lewis Carroll

Termín: 17. 1. – 28. 2. 2022
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná anglickému spisovateľovi, matematikovi a fotografovi, autorovi diela „Alica v krajine zázrakov“ pri príležitosti 190. výročia narodenia. 

***

Charles Dickens

Termín: 1. 2. – 28. 2. 2022
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava venovaná anglickému spisovateľovi, tvorcovi anglického kritického realizmu, publicistovi a novinárovi  pri príležitosti 210. výročia narodenia. 

 
Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PRÁVO 2022 (online výstava)

Termín: február 2022
Miesto konania: Vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 ***

Týždeň slovenských knižníc (28. 2. – 6. 3. 2022)

Thomas Alva Edison
Alexander Graham Bell

Termín konania: 1. 3.   31. 3. 2022
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Haringová, tel.: 048-446 5208, denisa.haringova@umb.sk

Výstava venovaná jednému z najproduktívnejších a najvýznamnejších vynálezcov sveta Američanovi T. A. Edisonovi a škótskemu fyzikovi, fyziológovi a vynálezcovi A.G. Bellovi pri príležitosti 175. výročia ich narodenia.


Jan Amos Komenský

Termín konania: 1. 3.   31. 3. 2022
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava o živote a diele Jana Amosa Komenského, moravského pedagóga, jazykovedca, prírodovedca, humanistu, filozofa, politika a biskupa Jednoty bratskej pri príležitosti 430. výročia narodenia.

Emil Stodola – právnik a politik

Termín: 1. 3.   31. 3. 2022
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Mgr. Greta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

22. marca 2022 uplynie 160 rokov od narodenia právnika a politika Emila Stodolu, signatára Deklarácie slovenského národa v Martine 30. októbra 1918, protagonistu budovania demokracie a jedného z prvých, ktorý presadzoval vznik samospráv a ich občiansko-demokratickú participáciu na veciach verejných. Založil dodnes vydávaný odborný časopis Právny obzor.

Burza vyradených dokumentov

Termín: 2. 3. 2022, 9.00 – 15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 
Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA 2022 (online výstava)

Termín: marec 2022
Miesto konania: Fakulta politologických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti politológie, ktorá bude zároveň spojená s predajom.


Victor Hugo

Termín: 16. 3. – 15. 4. 2022
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava venovaná francúzskemu básnikovi, prozaikovi, dramatikovi, románopiscovi a politikovi pri príležitosti 220. výročia narodenia.

***

Leonardo da Vinci

Termín konania: 1. 4. – 30. 4. 2022
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná jednému z najgeniálnejších umelcov všetkých čias, talianskemu renesančnému architektovi, vynálezcovi, sochárovi a maliarovi preslávenému hlavne majstrovskými obrazmi „Posledná večera“ a „Mona Líza“ pri príležitosti 570. výročia narodenia.


Ako ďalej európska únia?
Základy – úspechy – krízy – výzvy

Termín: apríl 2022
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra ekonómie Ekonomickej fakulty UMB
Prednášajúci: doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
Kontaktná osoba: Janka Šípošová, tel.: 048-446 2163, janka.siposova@umb.sk

Prednáška spojená s diskusiou. Cieľom je oboznámiť účastníkov so základmi projektu európskej integrácie, zhodnotiť úspechy i krízy siedmych dekád tohto projektu a načrtnúť výzvy, ktoré môžu rozhodnúť o budúcej podobe Európskej únie. Prednášajúci  pôsobil ako hlavný vyjednávač pre vstup SR do EÚ na Ministerstve zahraničných vecí SR, po vstupe SR do EÚ bol v prvých dvoch kabinetoch prvého slovenského eurokomisára. Prežil takmer dekádu v piatich krajinách EÚ.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2022 (online výstava)

Termín: apríl 2022
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry z oblasti pedagogiky, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Výstava PORTÁL – Knihy, ktoré majú dušu 

Termín: apríl 2022
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL určená pre akademickú obec Pedagogickej fakulty.


Janko Kráľ 

Termín konania: 18. 4. – 31. 5. 2022
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 7441, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému básnikovi, významnému reprezentantovi štúrovskej generácie  pri príležitosti  200. výročia narodenia.

***

Gustav Klimt

Termín konania: 2. 5. – 30. 6. 2022
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná rakúskemu maliarovi a grafikovi, jednému z najvýznamnejších predstaviteľov secesie pri príležitosti 160. výročia narodenia. Jeho obrazy sú typické využitím zlatej farby.    


Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Termín: máj 2022
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Dňa Európy. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

 Jean-Jacques Rousseau

Termín konania: 1. 6. – 30. 6. 2022
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Haringová, tel.: 048-446 5208, denisa.haringova@umb.sk

Výstava venovaná francúzskemu osvietenskému filozofovi pri príležitosti 310. výročí narodenia.

***

Alexander Dumas

Termín konania: 1. 7. – 31. 7. 2022
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava venovaná francúzskemu prozaikovi a dramatikovi obdobia romantizmu pri príležitosti 220. výročia narodenia. Preslávil sa najmä dobrodružnými historickými románmi, z ktorých mnohé dostali aj filmovú podobu.


Marc Chagall

Termín: 1. 7.  – 30. 9. 2022
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná ruskému maliarovi židovského pôvodu, ktorý väčšinu života prežil a tvoril vo Francúzsku. Jeho surrealistické diela sú očarujúce farebným snovým charakterom a lietajúcimi mladuchami. V roku 2022 uplynie 135 rokov od jeho narodenia.

***

Služby Univerzitnej knižnice

Termín konania: september 2022
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Podujatia informačného vzdelávania pre študentov prvých ročníkov počas zápisov, úvodných sústredení a v rámci predmetu Úvod do štúdia.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry (online výstava)

Termín: september 2022
Miesto konania: Vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstavu najnovšej zahraničnej odbornej literatúry pre študijné odbory Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 
Výstava zahraničnej odbornej literatúry – EKONÓMIA 2022 (online výstava)

Termín: september 2022
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 410
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava a predaj  nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB.


John Galsworthy

Termín konania: 5. 9. – 30. 9. 2022
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Haringová, tel.: 048-446 5208, denisa.haringova@umb.sk

Výstava pri príležitosti 155. výročia narodenia anglického prozaika a dramatika, držiteľa Nobelovej ceny za literatúru.


Lev Nikolajevič Tolstoj

Termín konania: 5. 9.  – 30. 9. 2022
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 7441, alena.dorotovicova@umb.sk

PVýstava venovaná ruskému spisovateľovi, ktorého dielo reprezentuje vrchol literatúry kritického realizmu pri príležitosti 205. výročia narodenia. Jeho realistická, psychologicky motivovaná próza výrazne ovplyvnila vývin svetového románu 20. storočia.

Pre pamäť národa

Termín: 5. 9.  – 31. 10. 2022
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Greta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Výstava k 20. výročiu (28. 9. 2022) založenia jednej z najmladších inštitúcií na Slovensku  Ústavu pamäti národa. Vznikol ako spoločenská požiadavka po ukončení štyridsaťročnej vlády komunistickej strany na základe účinnosti zákona 553/2002 Z. z., ktorý sprístupnil dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek štátu v rokoch 1939 1989.


Nenápadní hrdinovia

Termín: september 2022
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Prednášajúci: František Neupauer, historik Ústavu pamäti národa, učiteľ a publicista, zakladateľ občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, riaditeľ Nadácie Antona Srholca "António"
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom je najstarším projektom v krajinách V4, ktorý má za cieľ sprostredkovať mladým ľuďom stretnutie s generáciou bývalých politických väzňov a inak prenasledovaných komunistickým režimom. Realizuje ho OZ Nenápadní hrdinovia a Konfederácia politických väzňov Slovenska.

Európsky deň jazykov s Európskym dokumentaným centrom UK UMB

Termín: september 2022
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

Le Corbusier

Termín konania: 1. 10. – 31. 10. 2022
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná francúzskemu architektovi švajčiarskeho pôvodu, jednému z najvýznamnejších architektov 20. storočia pri príležitosti 135. výročia narodenia. Bol spoluzakladateľom purizmu a funkcionalizmu.


Výstava PORTÁL – Knihy, ktoré majú dušu 2022 

Termín: október 2022
Miesto konania: Vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava z produkcie vydavateľstva PORTÁL zahŕňajúcu najnovšie knižné publikácie z oblasti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce bude spojená s predajom kníh.


Výstava slovenskej a českej odbornej literatúry 2022 

Termín: október 2022
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Sprinton, s. r. o., prevádzka Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších slovenských a českých knižných publikácií z oblasti práva, politických vied a medzinárodných vzťahov.


Výstava slovenskej a českej odbornej literatúry 2022 

Termín: október 2022
Miesto konania: Vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Sprinton, s. r. o., prevádzka Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších slovenských a českých knižných publikácií pre akademickú obec Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied.

***

Koloman Sokol

Termín konania: 1. 11. – 31. 12. 2022
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná jednému z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia pri príležitosti 120. výročia narodenia. Bol maliarom, ilustrátorom a zakladateľom slovenskej i mexickej grafiky. „Sokol nepotrebuje Picassa na to, aby bol veľký“(Pablo Picasso). 

 

Týždeň vedy a techniky v SR (november 2022)

 ***

 Online metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 2022
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2022.

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB