print


Január, Február, Marec, Apríl, Máj, JúnSeptember, Október, November, December


 

Andrej Očenáš

Termín konania: 11. 1. – 12. 2.  2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná hudobnému skladateľovi a pedagógovi pri príležitosti 110. výročia narodenia.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny

Termín: 11. 1. – 12. 2. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk
 
                            Bc. Zuzana Šimová, zuzana.simova@umb.sk

Rok 2021 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Dôvodom na vyhlásenie roku bola naliehavá potreba zvýšenia povedomia o výživových a zdravotných výhodách konzumácie ovocia a zeleniny, presadzovanie zdravej výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby a spotreby ovocia a zeleniny.


Janko Matuška

Termín: 11. 1. – 12. 2. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému romantickému básnikovi, prozaikovi a dramatikovi pri príležitosti 200. výročia narodenia.

 ***

Jozef Cíger Hronský

Termín: 15. 2. – 12. 3. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Grendárová, tel.: 048-446 5211, renata.grendarova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 125. výročia narodenia spisovateľa, učiteľa, publicistu, redaktora a autora literatúry pre deti a mládež. 


Jozef Mistrík

Termín: 19. 2. – 19. 3. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava k 100. výročiu narodenia jazykovedca, literárneho vedca, vysokoškolského pedagóga a súdneho grafológa, rodáka zo Španej Doliny. 

 *** 

Týždeň slovenských knižníc

Burza vyradených dokumentov – zmena termínu podujatia

Termín konania: 2021, 9.00  15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.


95. výročie Slovenského rozhlasu
65. výročie Slovenskej televízie

Termín konania: 15. 3. – 9. 4. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: tel.: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava dokumentujúca históriu a vývoj verejnoprávnych, informačných, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.


Ako ďalej Európska únia?
Základy – úspechy – krízy – výzvy

Termín: 31. 3. 2021 o 10.40 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra ekonómie Ekonomickej fakulty UMB
Prednášajúci: doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
Kontaktná osoba: Janka Šípošová, tel.: 048-446 2163, janka.siposova@umb.sk

Prednáška spojená s diskusiou. Cieľom je oboznámiť účastníkov so základmi projektu európskej integrácie, zhodnotiť úspechy i krízy siedmych dekád tohto projektu a načrtnúť výzvy, ktoré môžu rozhodnúť o budúcej podobe Európskej únie. Prednášajúci  pôsobil ako hlavný vyjednávač pre vstup SR do EÚ na Ministerstve zahraničných vecí SR, po vstupe SR do EÚ bol v prvých dvoch kabinetoch prvého slovenského eurokomisára. Prežil takmer dekádu v piatich krajinách EÚ.

 ***

Ladislav Ballek – politik, diplomat a spisovateľ

Termín: 1. 4. – 30. 4. 2021
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 80. výročia narodenia  slovenského politika, diplomata a spisovateľa.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry − PRÁVO 2021 (online výstava)

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.


Rudo Moric

Termín: 12. 4. – 30. 4. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského prozaika a publicistu.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry − POLITOLÓGIA 2021 (online výstava

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Fakulta politologických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti politológie, ktorá bude zároveň spojená s predajom. 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2021 (online výstava)

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstava aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry z oblasti pedagogiky, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom. 


Notície Mateja Bela

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Prednáška doc. Mgr. Imricha Nagya, PhD. bude spojená s prezentáciou druhého zväzku monumentálneho encyklopedického diela Mateja Bela Notitia Hungariae novae, 1736.    


Výstava PORTÁL – Knihy, ktoré majú dušu 2021 – výstava zrušená

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL určená pre akademickú obec Pedagogickej fakulty.

 ***

Mikuláš Schneider Trnavský

Termín: 3. 5. – 31. 5. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému hudobnému skladateľovi, dirigentovi a pedagógovi pri príležitosti 140. výročia narodenia.


Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB 

Termín: máj 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Dňa Európy. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

 280 rokov od korunovácie Márie Terézie

Termín konania: jún – september 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk
                             PhDr. Slávka Beracková, slavka.berackova@umb.sk

Výstava venovaná výročiu korunovácie Márie Terézie za uhorskú kráľovnú. Korunovácia sa uskutočnila 25. 6. 1741 v Dóme sv. Martina v Bratislave.

***

Vitajte v Univerzitnej knižnici

Termín konania: september 2020
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Podujatia informačného vzdelávania pre študentov prvých ročníkov počas zápisov, úvodných sústredení a v rámci predmetu Úvod do štúdia.


Alexander Moyzes

Termín: 2. 9.  – 30. 9. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava o slovenskom hudobnom skladateľovi, pedagógovi, organizátorovi hudobného života a zakladateľovi SĽUK-u, pre ktorý vytvoril mnohé diela.


Mladý Európan 2021 

Termín: september 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Zastúpenie EK v SR, Informačné centrum ED Lučenec, Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Regionálne kolo 16. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry
  FF a FPV UMB 2021

Termín konania: september 2021
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstavu najnovšej zahraničnej odbornej literatúry pre študijné odbory Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry – EF 2021

Termín konania: september 2021
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB.


Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom 

Termín konania: september 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

Ľudo Ondrejov

Termín: 1. 10. – 30. 10. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému básnikovi a prozaikovi pri príležitosti 120. výročia narodenia.


Ľubomír Feldek

Termín: 1. 10. – 30. 10. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Grendárová, tel.: 048-446 5211, renata.grendarova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 85. výročia narodenia slovenského básnika, dramatika, prozaika a prekladateľa.


Pablo Picasso

Termín: 1. 10. – 30. 10. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava o umelcovi, maliarovi, sochárovi, spoluzakladateľovi kubizmu a jednej z najvýznamnejších osobností 20. storočia pri príležitosti 140. výročia narodenia.


Výstava Portál – Knihy, ktoré majú dušu 2021

Termín konania: október 2021
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstava z produkcie vydavateľstva PORTÁL zahŕňajúca najnovšie knižné publikácie z oblasti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce bude spojená s predajom kníh.


Výstava slovenskej a českej odbornej literatúry 2021 

Termín konania: október 2021
Miesto konania: Fakulta politologických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Sprinton, s.r.o., prevádzka Trnava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších slovenských a českých knižných publikácií z oblasti práva, politických vied a medzinárodných vzťahov.


Výstava slovenskej a českej odbornej literatúry 2021

Termín konania: október 2021
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Sprinton, s.r.o., prevádzka Trnava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších slovenských a českých knižných publikácií pre akademickú obec Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied.

 ***

Alexander Dubček – politik s ľudskou tvárou

Termín konania: 1. – 30. 11. 2021
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Greta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Výstava ako pripomienka stého výročia narodenia politika Alexandra Dubčeka, najvýraznejšej postavy demokratizačného procesu Československa v roku 1968.


Karol Kuzmány

Termín konania: 1. – 30. 11. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava o významnom slovenskom spisovateľovi, novinárovi a estetikovi, priekopníkovi slovenskej prekladovej literatúry, evanjelickom farárovi  a biskupovi,spoluzakladateľovi a podpredsedovi Matice slovenskej pri príležitosti 215. výročia jeho narodenia.


Ľubomír Kellenberger a jeho tvorba

Termín konania: 2. 11. – 31. 12. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému grafikovi, ilustrátorovi a karikaturistovi. 

 

Týždeň vedy a techniky v SR (november 2020)

 ***

 Metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 9. 12. a 10. 12. 2021
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2021.

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB