print

Elektronické formuláre

pre nahlasovanie publikačnej činnosti do Univerzitnej knižnice UMB

Pre prácu s formulármi (nahrádzajú sprievodné listy) je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom predregistračného formulára.

Dôležité údaje: 

  • číslo karty zamestnanca UMB (bez predchádzajúcich dvoch núl)
  • heslo (najmenej 6 znakov -  malé písmená bez medzier alebo kombinácia písmen a čísel)

Po vyplnení a odoslaní predregistračného formulára systém najprv vygeneruje správu o tom, že on-line registrácia bola úspešná. V priebehu niekoľkých hodín bude doručená ďalšia informácia o tom, že vstup do elektronických formulárov bol aktivovaný.

Vstup do elektronických formulárov

Do elektronických formulárov sa prihlasujete platným číslom preukazu a heslom, ktoré ste si nahlásili pri pracovníčke oddelenia EPCA. Pri pripájaní pdf príloh budete presmerovaný na stránku Online katalógu. Tu už musíte použiť prihlasovacie údaje do Konta používateľa.

Postup pri nahlasovaní publikačnej činnosti:

  • vyplniť a odoslať elektronický formulár
  • paralelne doručiť tlačený podklad na Referát evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice (Tajovského 51) alebo
  • pripojiť podklad v pdf formáte prostredníctvom funkcie „Pripojiť“ v elektronických formulároch

Manuál na prácu s elektronickými formulármi.
Manuál na pripájanie e-podkladov k publikačnej činnosti.

V prípade potreby kontaktujte pracovníčky Referátu evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice UMB.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB