Univerzitná knižnica UMB

Elektronické formuláre

Pre prácu s formulármi (nahrádzajú sprievodné listy) je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom predregistračného formulára.

Dôležité údaje: 

  • číslo karty zamestnanca UMB (bez predchádzajúcich dvoch núl)
  • heslo (najmenej 6 znakov -  malé písmená bez medzier alebo kombinácia písmen a čísel)

Po vyplnení a odoslaní predregistračného formulára systém najprv vygeneruje správu o tom, že on-line registrácia bola úspešná. V priebehu niekoľkých hodín bude doručená ďalšia informácia o tom, že vstup do elektronických formulárov bol aktivovaný.

Vstup do elektronických formulárov

Upozornenie: Vzhľadom na zmeny v spôsobe prihlasovania do Konta používateľa, ktoré sú bližšie popísané na http://www.library.umb.sk/univerzitna-kniznica-umb/oznamy/zmena-prihlasovania-do-konta-pouzivatela.html Vás upozorňujeme, že dané zmeny sa týkajú len prihlasovania do Online katalógu Univerzitnej knižnice UMB. Do elektronických formulárov sa prihlasujete takým heslom, ako ste boli zvyknutí doteraz. Keďže boli všetky osobné údaje a čísla kariet v našej databáze aktualizované, musíte sa prihlasovať aktuálnym číslom preukazu, ktoré máte zaevidované v systéme UMB. Číslo preukazu si môžete skontrolovať po prihlásení na stránke iam.umb.sk v sekcii Moje konto. Pri pripájaní pdf príloh budete presmerovaný na stánku Online katalógu. Tu už musíte použiť nové prihlasovacie údaje do Konta používateľa.

Postup pri nahlasovaní publikačnej činnosti:

  • vyplniť a odoslať elektronický formulár
  • paralelne doručiť tlačený podklad na Referát evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice (Tajovského 51) alebo
  • pripojiť podklad v pdf formáte prostredníctvom funkcie „Pripojiť“ v elektronických formulároch

Manuál na prácu s elektronickými formulármi.
Manuál na pripájanie e-podkladov k publikačnej činnosti.

V prípade potreby kontaktujte pracovníčky Referátu evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice UMB.


Univerzitná knižnica UMB