print

Karentované časopisy

Karentovaný časopis je zaužívané označenie vedeckých časopisov, ktoré sú registrované a spracovávané službou Current Contents. Current Contents vydáva od roku 1958 Institute for Scientific Information (ISI, USA).

Služba vznikla v čase, keď časopisy vychádzali len v tlačenej podobe a s predpokladaným časovým sklzom potrebným na vydanie konkrétneho čísla časopisu. Current Contents v predstihu prinášali obsahy čísel časopisov, ktoré mali vyjsť v tlači, čím informovali vedeckých pracovníkov o výsledkoch dosiahnutých vo vede. Vedecké časopisy spracovávané v Current Contents možno právom považovať za významné v danom odbore, pretože pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom a musia spĺňať stanovené kritériá.

Časopisy sú evidované v niektorej zo 7 tematických sérií a 2 kolekcií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science.

  1. Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences
  2. Current Contents® / Arts & Humanities
  3. Current Contents® / Clinical Medicine
  4. Current Contents® / Engineering, Computing & Technology
  5. Current Contents® / Life Sciences
  6. Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences
  7. Current Contents® / Social & Behavioral Sciences
  8. Business Collection
  9. Electronics & Telecommunications Collection

Vyhľadávanie karentovaných časopisov

Zoznamy karentovaných časopisov možno nájsť na webovej stránke Master Journal List. Každý záznam o časopise obsahuje názov, periodicitu, ISSN a kontakt na vydavateľa. .

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB