print

Ako sa vyhnúť "predátorom"

Ponúkame Vám niekoľko základných inštrukcií, ako sa vyhnúť publikovaniu v predátorských časopisoch. Pred publikovaním v neznámom časopise odporúčame:

  • nespoliehajte sa len na informácie uvedené na webovej stránke vydavateľa/časopisu,
  • spozornite pri e-mailoch, ktoré vás lákajú publikovať alebo stať sa členom redakčnej rady časopisu, ktorý nepoznáte,
  • časopis je možné overiť podľa ISSN v registri ROAD,
  • ak časopis uvádza impakt faktor, MUSÍ sa nachádzať v databáze Journal Citation Reports (súčasť Web of Science), ak časopis nemá impakt faktor, odporúčame preveriť, či je indexovaný v niektorej z ostatných štyroch subdatabáz Web of Science, v databáze Scopus alebo SCImago journal & country rank,
  • zistite si, či vydavateľ uvádza overiteľné kontaktné údaje vrátane poštovej adresy; pozor na prípady, ak sa na webe nachádzajú len webové kontaktné formuláre,
  • skontrolujte, či sú v redakčnej rade časopisu uvedené mená renomovaných odborníkov a ich afiliácie; pokúste sa ich kontaktovať a preveriť ich skúsenosti s časopisom/vydavateľom,
  • overte si, či má časopis zverejnené jasné pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce sa poplatkov za publikovanie,
  • v prípade konferencie si treba overiť a) organizátora, b) inštitúcie, ktoré ju zabezpečujú a c) časopisy, kde by mali byť príspevky publikované, 
  • nahliadnite do zoznamov iniciatívy Stop Predatory Journals a/alebo do bieleho zoznamu časopisov DOAJ; overte si vydavateľa v zozname Open Access vydavateľov,
  • overte si, či časopis neuvádza falošné metriky.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB