print

Praktiky predátorských vydavateľov

Najčastejšie praktiky predátorských vydavateľov a časopisov:

 • príspevky získavajú agresívnym spôsobom – rozosielajú e-maily so žiadosťami o článok, členstvo v redakčnej rade alebo účasť na konferencii ako key-note speaker,
 • nerobia žiadne alebo len fiktívne recenzné konanie (na ich webových stránkach sa uvádza napr. recenzné konanie za 3 týždne, publikovanie za 72 hodín a pod., zatiaľ čo celý proces od recenzného konania po prijatie článku trvá v serióznom časopise od 3 do 6 mesiacov) = nulová kontrola kvality, nízka/žiadna vedecká úroveň, 
 • nerobia výber článkov, jediné kritérium prijatia je zaplatenie poplatku za publikovanie – jeho výšku oznámia autorovi až po zverejnení článku, 
 • nedodržiavajú publikačné štandardy, 
 • parazitujú na názvoch prestížnych časopisov (prehodenie slov v názve, používanie veľmi podobných alebo zameniteľných skratiek, rozšírenie názvu renomovaného časopisu, napr. Journal of..., The journal of...),
 • parazitujú na známych menách – uvádzajú uznávaných vedcov ako členov redakčných rád bez ich vedomia,
 • uvádzajú rovnaké redakčné rady pri viacerých časopisoch toho istého vydavateľa, aj keď sú z rôznych vedných odborov,
 • sídlo vydavateľa nie je možné zistiť (uvádzajú neexistujúcu adresu alebo P. O. Box),
 • uvádzajú fiktívne čísla rôznych scientometrických ukazovateľov, pričom zavádzajúcim spôsobom používajú slovné spojenia obsahujúce výraz Impact Factor (napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor),
 • uvádzajú podozrivo široký zoznam databáz, v ktorých je časopis indexovaný, pričom často ide o indexy nízkej kvality alebo o formálne indexy, ktorých cieľom nie je kontrola obsahovej stránky a odbornej úrovne časopisu (napr. CrossRef/DOI – agentúra na prideľovanie identifikátora pre digitálne dokumenty DOI),
 • časopisy často majú neplatné ISSN.

PRÍKLAD:

 Journal of Global Biosciences

 • na svojej webovej stránke uvádza h-index = 3, v databáze Scopus sa však nenachádza a nenachádza sa ani na v databáze Journal Citation Reports
 • webová stránka (aktualizovaná 18. marca 2016) vyzývala autorov na dodanie príspevkov do ďalšieho čísla, ktoré malo vyjsť už 31. marca 2016,
 • na stránke nie je ani zmienka o recenznom konaní či poplatku za publikovanie,
 • uvádza indexovanie v: Google Scholar, Google Scholar Metrics, Global Impact Factor, Cite Factor, JIFactor (ani jeden z uvádzaných indexov neslúži na kontrolu kvality a prezentáciu serióznych vedeckých informácií).

Porovnajte s karentovaným časopisom Journal of Biosciences:

 • časopis vydáva vydavateľstvo Springer,
 • okrem toho, že sa nachádza v databáze Current Contents Connects (Web of Science), je indexovaný v: Science Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports (Science Edition), PubMed/Medline, SCOPUS, EMBASE, EBSCO, Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences), Current Contents (Life Sciences), Elsevier Biobase, Gale, SCImago, Summon by ProQuest a ďalších.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB