print

Výstupy

z databázy publikačnej činnosti a ohlasov UMB

Vedecko-pedagogickí pracovníci UMB si môžu svoju publikačnú činnosť kontrolovať viacerými spôsobmi:

  • priebežne v online katalógu (v menu Zdroje je potrebné zakliknúť databázu Publikačná činnosť)
  • prostredníctvom vlastných výstupov z databázy publikačnej činnosti (Manuál na tvorbu výstupov):

Formulár na tvorbu výstupov z databázy publikačnej činnosti

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB