Služby

Univerzitná knižnica UMB svojim používateľom poskytuje tieto služby: