RSS RSS print

Bibliografické služby

Zodpovedný pracovník: Mgr. Darina Šípová, Mgr. Jana Eliašová, Mgr. Dana Mačudová, PhD.
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 53 16, kl. 5316

 

Knižnično-informačný systém Univerzitnej knižnice UMB ponúka možnosť tvorby výstupov z databázy publikačnej činnosti podľa rôznych kritérií (personálne bibliografie, bibliografie pracovísk, výstupy podľa rokov, triedenie podľa kategórií publikačnej činnosti, atď.)

V prípade záujmu Vám výstup z databázy publikačnej činnosti vypracujeme aj v knižnici. Výstupy si môžete objednať osobne, alebo telefonicky u zodpovednej pracovníčky.

Spracované výstupy poskytujeme v tlačenej alebo elektronickej forme. Za poskytovanie bibliograficko-informačných služieb sa platia poplatky ako za rešeršné služby podľa platného Cenníka služieb UK UMB.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB