RSS RSS print

Erasmus a knižnica

Odchádzate študovať do zahraničia v rámci programu Erasmus?

Služby Univerzitnej knižnice UMB môžete využívať aj v zahraničí:

Skôr ako vycestujete:

Skontrolujte si konto používateľa a vráťte všetky knihy do študovne, z ktorej ste si ich vypožičali.

Každú knihu si môžete predĺžiť len 2-krát, a to za predpokladu, že predĺženie nezablokuje iný používateľ vytvorením rezervácie na vami vypožičanú knihu. V tom prípade musíte knihu vrátiť.

Ak ste v zahraničí je problematické posielať knihy poštou a dlhy za omeškanie narastajú a narastajú...

Zrušte žiadanky a rezervácie.

Za nevyzdvihnutie objednaných kníh platíte poplatok 50 centov za každú knihu.

Vyrovnajte si dlhy za oneskorené vrátenie dokumentov alebo nevyzdvihnuté žiadanky.

Akákoľvek výška dlhu vám zablokuje transakcie týkajúce sa predĺženia výpožičnej lehoty.

V konte si skontrolujte platnosť registrácie, aktuálnosť kontaktnej e-mailovej adresy a prihlasovacie údaje (číslo preukazu/karty používateľa a heslo).

Neplatnosť registrácie zablokuje otvorenie konta používateľa a možnosť využívať vzdialený prístup k databázam Univerzitnej knižnice UMB.

Pre neaktuálnosť kontaktnej e-mailovej adresy sa nedozviete elektronicky zasielané informácie a upozornenia z knižnice. 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB