RSS RSS print

Žiadanka na rešerš

Elektronická žiadanka na rešerš

 Z dôvodu čerpania dovolenky v termíne od 4. 8. 2021 do 1. 9. 2021 sa všetkým rešeršným požiadavkám doručovaným v tomto období budeme venovať po 1. 9. 2021.

Ďakujeme za porozumenie.


ŽIADAME POUŽÍVATEĽOV, aby do žiadanky zadávali:

  • meno a priezvisko s diakritickými znamienkami
  • v kolónke číslo preukazu "číslo čipu" (na ISIC dlhšie číslo uvedené pod fotografiou)
  • platnú emailovú adresu (študenti a zamestnanci UMB ideálne email končiaci @student.umb.sk, resp. @umb.sk)

Za komplikácie vzniknuté v dôsledku nesprávne zadaných údajov nezodpovedáme.

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Kontaktné údaje

(Študentská/učiteľská karta, preukaz do knižnice)

Údaje k rešerši

(uvádzať v slovenčine)
(ak nemáte záujem o iné ako slovenské a české jazykové vymedzenie, napíšte interpunkčné znamienko „-„)
Slovenský
Anglický
Francúzsky
Český
Nemecký
Iný
(napr. rok vydania publikácie)
(pri priebežných rešeršiach)

súhlasím

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB