RSS RSS print

Žiadanka na rešerš

Elektronická žiadanka na rešerš

Vážení používatelia,

vzhľadom na veľký počet žiadaniek na vypracovanie rešerše sú až do odvolania rešeše vypracovávané len pre bakalárske a diplomové práce. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné údaje

(Študentská/učiteľská karta, preukaz do knižnice)

Údaje k rešerši

(uvádzať v slovenčine)
(ak nemáte záujem o iné ako slovenské a české jazykové vymedzenie, napíšte interpunkčné znamienko „-„)
Slovenský
Anglický
Francúzsky
Český
Nemecký
Iný
(napr. rok vydania publikácie)
(pri priebežných rešeršiach)

súhlasím

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB