RSS RSS print

Žiadanka na rešerš

Elektronická žiadanka na rešerš

 Z dôvodu veľkého počtu žiadaniek na vypracovanie rešerší upozorňujeme používateľov, že rešeršné služby poskytujeme len študentom končiacich ročníkov, resp. pre potreby vypracovania záverečnej práce (bakalárska, diplomová, rigorózna). Z TOHOTO ISTÉHO DÔVODU NEVYPRACOVÁVAME EXPRESNÉ REŠERŠE AŽ DO ODVOLANIA.

V prípade záujmu vám poskytneme krátke školenie ako vyhľadávať v online katalógoch knižníc a v zahraničných databázach. V mesiaci október vám ponúkame tieto termíny

  • 4.10.2021        14.00 hod
  • 12.10.2021      14.00 hod.
  • 20.10.2021      14.00 hod.
  • 28.10.2021      14.00 hod. 

Na školenie sa prihláste na e-mailovej adrese resersne.sluzby@umb.sk, kde uvediete svoje meno a priezvisko, fakultu, ročník a termín, ktorý ste si vybrali.

 *** 

ŽIADAME POUŽÍVATEĽOV, aby do žiadanky zadávali:

  • meno a priezvisko s diakritickými znamienkami
  • v kolónke číslo preukazu "číslo čipu" (na ISIC dlhšie číslo uvedené pod fotografiou)
  • platnú emailovú adresu (študenti a zamestnanci UMB ideálne email končiaci @student.umb.sk, resp. @umb.sk)

Za komplikácie vzniknuté v dôsledku nesprávne zadaných údajov nezodpovedáme.

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Kontaktné údaje

(Študentská/učiteľská karta, preukaz do knižnice)

Údaje k rešerši

(uvádzať v slovenčine)
(ak nemáte záujem o iné ako slovenské a české jazykové vymedzenie, napíšte interpunkčné znamienko „-„)
Slovenský
Anglický
Francúzsky
Český
Nemecký
Iný
(napr. rok vydania publikácie)
(pri priebežných rešeršiach)

súhlasím

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB