RSS RSS print

Referenčné služby

Univerzitná knižnica UMB poskytuje referenčné služby tromi základnými spôsobmi:

  • služba Spýtajte sa knižnice

Služba sa poskytuje zaslaním vyplneného online formulára s otázkou na e-mailovú adresu. Na otázky odpovieme do 24 hodín, v prípade zložitejšej otázky do 48 hodín. Odpovede posielame na uvedenú e-mailovú adresu. Otázky, prosím, formulujte jasne a výstižne.

  • On-line chat - ICQ

Služba je poskytovaná každý pracovný deň od pondelka do piatku v čase od 9.00 - 11.00 h. Pracovník Vám poskytne informácie o službách, knižničnom fonde a vyhľadávaní v on-line katalógu Univerzitnej knižnice UMB. Zložitejšie informácie, prosím, posielajte elektronickou poštou.
On-line rozhovor je poskytovaný len jednému používateľovi naraz. Samozrejme, že Vás pracovník oboznámi s tým, či sa Vám môže venovať hneď alebo musíte chvíľku počkať, kým odpovie používateľovi, ktorý položil otázku pred Vami. Pokiaľ budete musieť čakať, prosíme Vás o trpezlivosť.
Kontaktné údaje:    618 452 013
Návod na používanie ICQ.

  • služba Napíšte nám

 Služba sa poskytuje cez kontaktný elektronický formulár v online katalógu UK UMB.

 

Mnohé odpovede na svoje otázky nájdete aj v sekcii:

FAQ - Najčastejšie položené otázky používateľov

Nenašli ste vo fonde Univerzitnej knižnice knihu alebo článok, o ktorý máte záujem? Požiadajte o výpožičku z inej knižnice prostredníctvom žiadanky.

  • Žiadanka na medziknižničnú výpožičnú službu – kniha/zborník
  • Žiadanka na medziknižničnú výpožičnú službu – článok

Hľadáte zdroje na bakalársku alebo kvalifikačnú prácu? Požiadajte o rešerš prostredníctvom žiadanky.

Chýba Vám nejaká kniha v knižničnom fonde Univerzitnej knižnice? Dajte návrh na jej zakúpenie prostredníctvom žiadanky.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB