RSS RSS print

Výpožičné služby

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela poskytuje používateľom absenčné a prezenčné výpožičné služby na siedmich dislokovaných pracoviskách:

Univerzitná knižnica poskytuje absenčné výpožičné služby len registrovaným používateľom a v súlade so Smernicou č. 6/2021 Knižničný poriadok UMB:

  • zaregistrovať sa môže každá fyzická osoba, ktorá dosiahne 15 rokov veku; k registrácii je potrebný občiansky preukaz, resp. pas (príslušníci iného štátu),
  • študenti denného a externého štúdia UMB sú povinní pri registrácii predložiť identifikačnú kartu študenta alebo zamestnanca,
  • registrácia je platná podpísaním prihlášky a zaplatením registračného poplatku,
  • prezenčné služby študovní je možné využiť aj po uhradení jednorazového poplatku - poplatok platí 1 deň vo všetkých študovniach.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB