Právnická študovňa, Pedagogická študovňa a Ekonomická študovňa – Samovzdelávacie stredisko sú do ODVOLANIA ZATVORENÉ.