Právnická študovňa bude v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 počas dištančného štúdia ZATVORENÁ.