print

Ekonomická študovňa – Samovzdelávacie stredisko

Otváracie hodiny

Pondelok11:00 - 16:00
Utorok09:00 - 12:3013:00 - 16:00
Streda09:00 - 12:3013:00 - 16:00
Štvrtok09:00 - 13:00
Piatok09:00 - 13:00

Kontakt

Cesta na amfiteáter 1
941 01
Banská Bystrica
Google Mapa

1. poschodie, č. dv. 119
telefón: 048 446 6756
e-mail: studovna.ef@umb.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Eva Legíňová
Zameranie: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch
Počet študijných miest: 16
Druh výpožičky: prezenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Jazykové databázy:

  • Macmillan Online Campus - online databáza výučbových materiálov a cvičení

Odborné databázy:

  • Emerald Insight, ProQuest Ebook Central, ProQuest English for Business Studies 1, 2 a databázy z projektu NISPEZ II a vlastných zdrojov univerzitnej knižnice a UMB

Rozsah fondu:

  • 224 tlačených odborných publikácií, encyklopédií a slovníkov

Technické vybavenie študovne:

  • 16 počítačových staníc s web kamerou, slúchadlami s mikrofónom a pripojením na internet
  • LCD televízor
  • dataprojektor
  • 1 multifunkčné zariadenie
  • wifi

 

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB